Project Weeskinderen in Kassita (Noord Marokko/ Rifgebergte)

Kassita is een kleine dorpsgemeenschap op 350 kilometer van Tanger. Het ligt in het Noorden van Marokko in het Rifgebergte. Veel Marokkanen die in Nederland wonen zijn oorspronkelijk afkomstig uit dit gebied. Ook de kinderen en kleinkinderen van de voormalige emigranten hebben een nauwe band met de geboortestreek van hun ouders of grootouders. Veel Nederlanders van Marokkaanse afkomst gaan elk jaar op vakantie naar Marokko en bezoeken dan ook steevast hun familie. De bewoners van het Rifgebergte zijn Berbers. Berbers hebben hun eigen eeuwenoude cultuur en spreken vaak geen Arabisch maar Berbers.

Het Rifgebergte is in haar economische ontwikkeling zeer achtergebleven. Het inkomen voor gezinnen zijn laag en ontbreekt vaak aan basisvoorzieningen in de dorpen, zoals goede wegen, water, telefoon en elektriciteit. Voor gezinnen in de bergen is het leven hard en zwaar. Kinderen uit deze gezinnen moeten vaak uren lopen om naar school te gaan. In de winter is het door de sneeuw vaak niet eens mogelijk om de school te bereiken.
De ouders in deze gezinnen werken hard om hun gezin dagelijks eten te geven en de kinderen te voorzien van kleding en schoenen. Men is zoveel mogelijk zelfvoorzienend in het dorp. Zo hebben de inwoners van de dorpen eigen dieren ( geiten , kippen en schapen) en verbouwt men zelf groenten en fruit.

De Marokkaanse overheid, wat doet die voor weeskinderen?

In de grote steden zijn er wel weeshuizen die met geld van de overheid draaiende worden gehouden. In de berggebieden en dorpen blijft hulp achter.

Weeskinderen: gezinnen zonder vader

In Marokko betekent  “weeskinderen” iets anders dan bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland is een kind wees, als beide ouders zijn overleden. In Marokko wordt ook gesproken van een weeskind als de vader komt te overlijden. De moeders in Marokko zijn meestal niet in staat om het gezin financieel te onderhouden. De moeders worden afhankelijk van giften van familie en omgeving.

Elke weeskind verdient ook een toekomst!

De Marokkaanse Nederlanders die in de zomer hun geboortedorpen bezoeken doen vaak wat ze kunnen. Zij zien elk jaar met eigen ogen hoe zwaar de moeders het hebben om hun kinderen te voorzien van de gewone dingen als kleding, medicijnen en schoolboeken, die wij in Nederland als vanzelfsprekend ervaren.  De Marokkaanse Nederlanders die zomers hun geboorteomgeving bezoeken, proberen bij te dragen wat ze kunnen.  Ze geven geld of kopen kleding, schoenen en helpen waar mogelijk. De tekorten blijven. Er blijven veel weeskinderen die ondersteuning nodig hebben.

Hulp aan de weeskinderen in Kassita

Nederlanders geven veel aan goede doelen. Iedereen die geeft wil echter wel zien dat  het geld goed besteed wordt.

De oprichters van de stichting Weeskinderen in Marokko geven dan ook geen geld aan de weeskinderen. Wij zorgen voor hulp in de vorm van onderdak, kleding, scholing, medische zorg en eventueel een presentje.

De vrijwilligers van de zusterorganisatie in Marokko hanteren strenge eisen en brengt de gezinnen die hulp nodig hebben in beeld. In overleg met de Stichting in Nederland wordt dan bepaald wat het traject voor hulpverlening wordt. Dit zal zeer transparant gecommuniceerd worden op de site